Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

SYSTEMOWE WSPARCIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH SENIORÓW

Wicemarszałek województwa Renata Janik, a także dyrektor ROPS Elżbieta Korus i Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły w spotkaniu, poświęconym pracy nad projektem partnerskim pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, przygotowywanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach skierowanych do seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Będzie on realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego +. Podczas spotkania w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przedstawiciele samorządu Kielc i 19 gmin z terenu powiatu kieleckiego w tym Gmina Nowiny podpisali ostateczną deklarację udziału w projekcie.

Głównym celem projektu, którego całkowita wartość to około 63,5 mln zł, jest wsparcie seniorów z terenu miasta Kielce i 19 gmin powiatu kieleckiego, zwłaszcza osób niesamodzielnych , zależnych i z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających aktywizacji i kompleksowego zdiagnozowania stanu zdrowia. Z przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej diagnozy wynika, że te właśnie gminy charakteryzują się największym zapotrzebowaniem seniorów na usługi społeczne i zdrowotne.

Podjęte działania mają umożliwić osobom starszym jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, kontakty z innymi, realizację pasji i zainteresowań. Grupa docelowa to około 1000 osób z Miasta Kielce i około 2000 osób z gmin powiatu kieleckiego.

To niezwykle ważny projekt strategiczny, obejmujący kompleksową opieką osoby starsze – powiedziała podczas spotkania z przedstawicielami gmin przystępujących do realizacji projektu wicemarszałek województwa Renata Janik. – Kwota przewidziana na jego realizację to ponad 63 miliony. Projekt realizowany będzie przez okres 36 miesięcy. W tym czasie wspólnie z państwem będziemy realizować działania, które docelowo mają doprowadzić do budowy lokalnych systemów wsparcia seniorów, będą wzorcem do naśladowania dla wszystkich samorządów naszego regionu. Dla każdego seniora uczestnika projektu opracowany zostanie indywidualny program wsparcia. Przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza, nie tylko stanu zdrowia i potrzeb społecznych ale również sytuacji rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów, zagrożeń i występujących w środowisku seniora.

Szczegóły dotyczące zakresu opieki i usług oferowanych seniorom przedstawiła Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Osoby potrzebujące będą mogły korzystać z pomocy asystenta, opiekuna towarzyszącego przy codziennych obowiązkach, z pomocy pielęgniarki, usług fizjoterapeuty, trenera-rehabilitanta, który pomagać będzie w uczestnictwie w zajęciach organizowanych poza miejscem zamieszkania, np. w korzystaniu z basenu, jodze, strechingu, nordic-walking. Będą także oferowane usługi wspierające: terapie typu ziołolecznictwo, dogoterapia, akupunktura czy muzykoterapia, korzystanie z usług fryzjera czy kosmetyczki, tzw. taksówka dla seniora, pomoc “złotej rączki” w drobnych naprawach, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne, spotkania kulturalne i rekreacyjno-sportowe.

W projekcie przewidziano także szereg szkoleń dla przyszłych asystentów i opiekunów osób starszych – około 540 osób, które nabędą kompetencji do świadczenia usług w środowisku lokalnym, a także podniosą swoje kwalifikacje. Podczas spotkania w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiciele samorządów 20 gmin, w których realizowany będzie projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, podpisali ostateczne umowy partnerstwa.

Projekt realizowany ma być przez 3 lata.

Gmina Nowiny będzie uczestniczyła w wyżej wymienionym projekcie – łącznie na realizację usług społecznych otrzymamy 1.314.642,56 zł. Realizatorem projektu w naszej gminie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Nowinach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-347-56-71.