Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów

 Artykuły

 • Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi "Fryzjer w domu"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że na stronie BIP GOPS Nowiny zmieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi: FRYZJER W DOMU w związku z realizacją projektu Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do składania ofert do dnia 26.07.2024r. do godziny 8:00.

  Czytaj Więcej o: Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi "Fryzjer w domu"
 • Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi "Złota Rączka"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że na stronie BIP GOPS Nowiny zmieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi: „ZŁOTA RĄCZKA”. w związku z realizacją projektu Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do składania ofert do dnia 23.07.2024r. do godziny 8:00.

  Czytaj Więcej o: Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi "Złota Rączka"
 • Informacja o spotkaniu w ramach projektu "Tworzenie Lokalnych systemów wsparcia dla seniorów".

  W ramach realizowanego projektu " Tworzenie Lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" zorganizowane będzie spotkanie z mieszkańcami gminy Nowiny w dniach 21-22.05.2024 r., w którym weźmie udział Wójt Gminy Nowiny Pan Łukasz Gryń, Kierownik GOPS Pan Marcin Król oraz Koordynator projektu Pani Katarzyna Petelicka.

  21.05.2024 godz. 16.00 odbędzie się spotkanie w OSP Kowala dla Mieszkańców Kowali i Kowala Małej

  21.05.2024 godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w Remiza OSP Wola Murowana dla Mieszkańców Woli Murowanej i Bolechowic

  22.05.2024 godz 16.00 odbędzie się spotkanie w GOK Nowiny dla Mieszkańców Zgórska, Trzcianek, Słowika, Nowin oraz Sitkówki

  22.05.2024 godz 17.00 odbędzie się spotkanie w Remiza OSP Szewce dla Mieszkańców Szewc i Zawady

   

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu panią Katarzyną Petelicką: (41) 347-56-73.

  Czytaj Więcej o: Informacja o spotkaniu w ramach projektu "Tworzenie Lokalnych systemów wsparcia dla seniorów".
 • Nabór do projektu "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach pragnie poinformować o rozpoczynającej się rekrutacji do projektu pn. ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” i zaprasza do udziału w projekcie seniorów 60+ zamieszkałych na terenie tutejszej Gminy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie usług opiekuńczo-zdrowotnych i profilaktyczno- zdrowotnych.

  W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
  1. Formularz zgłoszeniowy do objęcia usługami społecznymi.
  2. Skala Lawtona.
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności,
  5. Klauzula informacyjna RODO
  6. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

  W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów premiujących należy dodatkowo złożyć kopie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o długotrwałej/przewlekłej chorobie, w sytuacjach nagłych karty informacyjnej ze szpitala.

  Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie oraz złożenie lub wysłanie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25.

  WAŻNE!: pobrane dokumenty muszą mieć kolorowe logotypy. Jeżeli nie posiadają Państwo dostępu do kolorowej drukarki, wszystkie formularze można  otrzymać stacjonarnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach. 

  Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać osobiście w GOPS Nowiny lub pod nr tel.: 41 347-56-73. Osoba do kontaktu: Katarzyna Petelicka, e-mail: k.petelicka@nowiny.com.pl  Czytaj Więcej o: Nabór do projektu "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów"
 • Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów

  Szanowni Państwo,

  Drodzy mieszkańcy gminy Nowiny mam dla was wspaniałą wiadomość! Po długich miesiącach przygotowań uruchomiliśmy przedsięwzięcie pod nazwą „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jest to projekt, finansowany z budżetu Unii Europejskiej, który jak sama nazwa wskazuje – ma pomóc starszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, w codziennym funkcjonowaniu. I jest to działanie zaadresowane wprost do Waszej gminy, krótko mówiąc – dla Was! Gorąco zachęcam: zgłoście się! Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Projekt będzie realizowany na terenie 19 gmin powiatu kieleckiego i w mieście Kielce. Kosztem ponad 60 mln zł dofinansowania chcemy objąć wsparciem co najmniej 3,5 tys. osób w wieku powyżej 60 lat. Co to będzie za pomoc? Otóż w poszczególnych gminach, zależnie od potrzeb, sfinansujemy między innymi:

  • usługi asystenta i opiekuna dla osób starszych i z niepełnosprawnościami,

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, wspomagające proces leczenia osób przewlekle chorych (w tym domową fizjoterapię oraz rehabilitację),

  • specjalistyczną opiekę dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego (w tym psycholog, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psychiatra),

  • usługi typu „taxi dla seniora” (bezpłatny transport dla osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną).

  Ale to nie wszystko! Dla aktywnych seniorów zaplanowaliśmy między innymi: wsparcie trenerów, rehabilitantów i fizjoterapeutów w ramach zajęć relaksacyjno-usprawniających, spotkania integracyjne (połączone z działaniami prozdrowotnymi, zapobiegającymi utracie kondycji psychofizycznej), ponadto udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, wykłady specjalistów dotyczące profilaktyki zdrowotnej itp.

  Jak widać, katalog możliwości jest bardzo szeroki. Dlatego jeszcze raz zachęcam: zgłoście się do udziału w projekcie, poinformujcie o nim swoich bliskich i znajomych! Rekrutację w Państwa gminie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Chętnie odpowiemy na nurtujące dodatkowe pytania – numery telefonów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Lidera Projektu: (41) 395-19-50, (41) 395-11-40.

   

  Serdecznie pozdrawiam

  Renata Janik

  Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

  Czytaj Więcej o: Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów