Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • Wesołych Świat

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla wszystkich niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju i radości, wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich Bliskich osób. A Nowy Rok niech przyniesie energię do działania i spełnienia wszystkich postawionych sobie celów.

  Wszystkiego najlepszego!
  Kierownik GOPS Nowiny Marcin Król
  wraz z pracownikami

  Czytaj Więcej o: Wesołych Świat
 • Spotkanie Wigilijne

  Dnia 10.12.2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych. W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 przez ostanie dwa lata nie można było organizować takich spotkań.

  Spotkanie rozpoczęto życzeniami od Wójta Gminy Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza oraz zaproszonych gości. Księża z Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach ks. Józef Kubicza oraz Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus z dzielnicy Słowik-Markowizna ks. Jerzy Piwowarczyk odmówili modlitwę. Wszyscy zebrani połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Śpiewano kolędy i pastorałki, wraz z akompaniamentem zespołu pani Agaty Strzeszkowskiej.

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Król wraz z współpracownikami pragnie podziękować za tak liczne przybycie wszystkim zaproszonym gościom oraz życzyć zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.  Czytaj Więcej o: Spotkanie Wigilijne
 • „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.

   

  Cele Programu

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. A, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  c) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek oraz załatwienie niezbędnych spraw.

   

  Program ma także zapewniać:

  · wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  · w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

  Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków na zorganizowanie opieki wytchnieniowej w placówce opieki całodobowej.

   

  Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

  Zgłoszeń do programu można dokonywać :

  ·telefonicznie pod numerem telefonu 41347-56-71

  ·osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, 26-052 Nowiny

  Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

     Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023
 • ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023.

  Gmina Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 roku.

  Gmina Nowiny zamierza wystąpić z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” – realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, lub telefonicznie pod niżej podane numery:

  Osoby do kontaktu w sprawie programu:

  Edyta Nowak – (41) 347-56-75

  Marcin Król – (41) 347-56-71

   

  Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023-r

   

  Czytaj Więcej o: ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023