Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Informacja w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO

Informacja w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO

Wójt Gminy Nowiny informuje, że mieszkańcy Gminy Nowiny mogą się ubiegać się o dodatek „osłonowy” wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wnioski o świadczenie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach.

Druk o dodatek osłonowy można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach lub ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy przysługuje w sytuacji kiedy dochody netto za 2020 r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. (W przypadku złożenia wniosku po 1 sierpnia 2022 r. dochód będzie wyliczany za 2021 r.)

Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

Jeśli wniosek złożony zostanie po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wcześniej należy zgłosić źródła ogrzewania w Urzędzie Gminy Nowiny) wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Osoby starsze niepełnosprawne mające problem z dotarciem do tut. Ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41-347-56-70, 41-347-56-81 lub osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25 w godz. 7.15 – 15.15.