Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • Informacja dla mieszkańców PFRON

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, iż pozyskał środki na realizację  Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. Czas realizacji przypada od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Adresatami Programu są osoby poszkodowane na skutek sytuacji kryzysowej:

  • Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż.

  Mieszkańcy Gminy Nowiny będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Opieka domowa,
  2. rehabilitacja domowa,
  3. Usługi transportu w celu realizacji niezbędnej potrzeby życiowej (lekarz , apteka, sklep itp.),
  4. zakupu paczek żywnościowych oraz słodyczy dla dzieci,
  5. zakupu środków  ochrony osobistej.

  Wsparciem  w formie opieki domowej  zostanie objętych 4 osoby, wsparciem w formie rehabilitacji domowej 10 osób dorosłych oraz 4 dzieci. Ponadto dla 29 dzieci niepełnosprawnych zostaną zakupione paczki zawierające artykuły żywnościowe i słodycze. Dla 18 osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zostaną zakupione środki ochrony osobistej.

  Powyższa pomoc jest kierowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu do Programu będzie decydowała data wpływu wniosku. Usługi będą wykonywane nieodpłatnie.

  Rekrutacja uczestników do Programu trwa od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. do godz.15:00.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji Programu prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25 lub telefonicznie pod numerem (41) 347 56 75 lub (41) 347 56 74

  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców PFRON
 • Dni otwarte Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach serdecznie zapraszają na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 17-22 maja 2021 r. W tym czasie będzie można skorzystać z punktu konsultacyjnego oferującego bezpłatne przesiewowe badanie słuchu dla dzieci oraz indywidualne porady naszych specjalistów: neurologopedów, afazjologów, surdologopedów, terapeutów SI, terapeutów Biofeedback. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży to Placówka, w której uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy ( w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest jedyną tego rodzaju instytucją w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia.

  W skład Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży wchodzą:

  Czytaj Więcej o: Dni otwarte Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach
 • Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2021 roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Program w 2021 roku obejmuje DWA MODUŁY.

  Czytaj Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

  Gmina Nowiny przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na realizację którego otrzymała dotację 104 346,00 zł.

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  Czytaj Więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021